Rizika tetování

Permanentní tetování s sebou vždy přináší i určitý druh rizika. Takovým rizikem může být např. infekce, alergie, stresová nebo fóbická reakce nebo různé nemoci, jako je např. žloutenka či AIDS. Tato rizika jsou ve značné míře redukovaná používáním rukavic a sterilních jehel.

Nemoci

Pokud přijdou tetovací nástroje do kontaktu s krví a tělesnými tekutinami, vzniká riziko přenosu nakažlivé nemoci při jejich dalším použití bez sterilizování. Toto riziko je největší ve vězeních, a to kvůli tomu, že se zde tetuje bez oficiálního povolení a samotný akt tetování není vykonávaný za speciálních hygienických podmínek. Častý je přenos hepatitidy a AIDS. V renomovaných tetovacích salónech jsou používané jednorázové jehly pro každého klienta zvlášť a nástroje se sterilizují po každém použití. Riziko se ještě snižuje, když tatér používá latexové rukavice, často si myje ruce a nezanedbává pravidelné čištění a sterilizaci prostorů, ve kterých tetuje.

Alergické reakce

Alergické reakce na tetovací barviva se objevují zřídka, častěji se vyskytují alergické reakce jen na určité značky červeného a zeleného barviva. Osoby, které jsou citlivé nebo alergické na jisté kovy, můžou reagovat na barviva v kůži tím, že z tetovaného místa začne vytékat čirá kapalina nazývaná „sebum“. Taktéž lidé, kteří vědí o své alergii na zelené mýdlo, by na to měli tatéra upozornit. Tetovaná oblast je čištěna ještě před zahájením tetování, při kterém se můžou částečky zeleného mýdla dostat do kontaktu s tělními tekutinami. To může vyvolat alergickou reakci a následné zčervenání daného místa. To je pouze dočasné, ale může být velmi nepříjemné. Tatér by měl být také předem obeznámen s případnou alergií na latex.

Infekce

Nebezpečí nákazy v tetovacím salónu může být redukováno několika opatřeními. Prostory tetovacího salónu by měly být udržované v čistotě, také by měla být zachována sterilita prostředí. V salónu by mělo být dostupné umývadlo s teplou vodou a mýdlem; tatér by měl při práci používat latexové rukavice a dodržovat hygienické návyky. Podlaha a prostory, ve kterých se tetuje, by se měly pravidelně čistit dezinfekčními prostředky.

Problémy s odstraněním tetování

Bez ohledu na pokrok v moderních laserových technologiích, odstraňování tetování zůstává problematickým procesem. Obvykle je zapotřebí několik zákroků a stojí nezanedbatelnou částku. Celkové odstranění tetování bez jizev je možné díky zlepšující se technologii laserových zákroků.

Koloidní útvar

Koloidní útvary jsou jizvy, které se rozšíří nad rámec jizvy klasické. Jestli je náchylnost ke koloidním jizvám, je riziko jejich rozvoje i při tetování. Koloidní útvar se může objevit kdykoliv, když dojde k poranění kůže.

Granulomy

Granulomy jsou uzliny, které se formují kolem materiálu, které tělo vyhodnotí jako cizorodý.

Problémy při magnetické rezonanci

Je známo několik případů lidí s tetováním a permanentním makeupem, kteří měli problémy se svěděním či pálením v tetovaných oblastech při podstupování magnetické rezonance. Tyto případy se stávají velmi zřídka a nepřetrvávají. Zdroj těchto komplikací je stále neznámý, ale někteří dermatologové upozorňují, že to může být důsledek interakce s kovovými částečkami u některých pigmentů. Každopádně, risk nepodstoupit magnetickou rezonanci je mnohem větší, než risk jí podstoupit s tetováním a řešit případné problémy s tetováním nebo pernamentním makeupem. Je třeba informovat radiologa nebo technika o faktu, že máte tetování. Tak předejdete komplikacím a bude dosaženo nejlepších možných výsledků.